Qui som
Transparència

La Fundació Aroa aposta per aplicar un model de transparència que facilita i afavoreix la rendició de comptes, la democràcia interna de l’organització i el seu bon govern. Utilitzem diversos canals per comunicar de forma eficaç l’activitat i informació financera de l’entitat, de manera que sigui totalment accessible a qui vulgui consultar-la. En aquesta pàgina trobareu les memòries i balanços dels darrers anys de la nostra Fundació.

Els nostres estatuts estan registrats a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a qui rendim comptes com a organisme responsable de la supervisió de l’activitat de les fundacions. Aquesta informació té caràcter públic i les dades de registre, la finalitat de l’entitat, els seus òrgans de govern i els comptes anuals es poden consultar en el següent enllaç: http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/?idEntitat=53250# 

L’òrgan de govern de l’entitat està integrat per:

  • Maria Teresa Cayuela Torrella. Presidenta
  • Caterina Cayuela Torrella. Secretària
  • Mireia Jufresa Madroñal. Tresorera
  • José Antonio Pociello Manonelles. Vicepresident
  • Rosa Sicart Bravo. Vocal

La Normativa aplicable a l’activitat de la Fundació Aroa es pot consultar en aquest enllaç: http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Normativa/normativasectorial/entitats_juridiques/fundacions

A més, des del 2012 mantenim el nostre compromís amb el Pacte Mundial de l’Organització de les Nacions Unides. Mitjançant la publicació anual d’informes d’acció, oferim dades actualitzades sobre la nostra adhesió als seus 10 principis bàsics en les àrees de drets humans, estàndards laborals, medi ambient i anticorrupció.

Transparència