Qui som
Fundació Aroa

Fundació Aroa vam néixer l’any 2003 amb un propòsit clar: fer efectiu el dret humà a la salut, i fer-ho des d’una perspectiva holística, integral i feminista. Partíem del convenciment que totes les persones tenen recursos propis per construir vides més saludables, i volíem posar-los en valor i fer que cadascú sigui protagonista dels seus processos. Volíem també portar a la pràctica una aproximació a la salut de les persones que no les fragmentés, com si fossin màquines amb peces a “reparar”. Enteníem, i continuem entenent, que les persones som un tot on els aspectes físics, psicològics i socials interaccionen i s’influeixen contínuament.

Fundació Aroa
4 punts que sintetitzen la nostra missió
PREVENCIÓ

PREVENCIÓ

Realitzar una tasca de difusió, promoció i educació per la salut, en el marc d’un model holístic i integratiu, que faciliti la prevenció dels trastorns psicosocials i redueixi la medicalització d’aquestes afectacions.

RESILIÈNCIA I EMPODERAMENT

RESILIÈNCIA I EMPODERAMENT

Promoure i facilitar la resiliència i l’empoderament de les persones davant les situacions d’adversitat i les crisis vitals.

RECERCA

RECERCA

Investigar i aplicar amb rigor acadèmic les disciplines i models que garanteixen un enfocament integral, holístic i feminista.

ALIANCES

ALIANCES

Cooperar amb institucions públiques i privades i participar de manera activa i compromesa en la millora de la societat.

Des que vam començar a caminar, hem conformat un equip multidisciplinari amb especialistes en medicina, psicologia, educació social i pedagogia amb una extensa trajectòria i formació en teràpies naturals. Comptem també amb el suport imprescindible de persones voluntàries i activistes, que col·laboren amb nosaltres de formes molt diverses.

La nostra activitat es desenvolupa a través de la prevenció, l’atenció directa a persones amb trastorns psicosocials, la recerca, i la incidència política des del nivell local i fins a l’internacional. En el nostre dia a dia, promovem la salut comunitària , el benestar i els drets de les dones, de la infància i l’adolescència i de les persones grans. Tenim, en l’horitzó, l’objectiu de contribuir a un món més equitatiu i just, on es respecti i valori la diversitat i la dignitat de cada persona.