Què fem
Transformació individual i col·lectiva

La tasca de la Fundació Aroa s’ha anat construint a través de nombrosos projectes. Tots tenen com a denominador comú l’objectiu de donar compliment a la missió de l’entitat, és a dir, fer efectiu el dret humà a la salut, facilitar la transformació individual i col·lectiva, i promoure el dret de cada persona a viure una vida lliure i plena.

El Pla d’Acció de la Fundació Aroa estableix quatre línies de treball prioritàries, que s’estructuren al voltant de la comunitat, la infància i l’adolescència, les dones i les persones grans. S’impulsen iniciatives de prevenció i promoció de la salut, d’atenció directa a les persones que passen per situacions de vulnerabilitat, de recerca i formació, i d’incidència política, des del nivell local i fins a l’internacional.

Transformació individual i col·lectiva
SALUT

Reduïm l’abast dels trastorns psicosocials, a través d’accions preventives i atenció directa. Treballem en xarxa, també a nivell europeu i internacional.

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Promovem l’educació emocional, la coeducació i la prevenció de la violència, i responem a les necessitats psicosocials d’infants en situacions de risc.

DONES

L’apoderament de les dones és un dels nostres objectius fonamentals. L’impulsem amb metodologies de treball innovadores, que promouen la salut i l’autoconeixement.

PERSONES GRANS

Entenem que l’envelliment actiu, els vincles socials i familiars i l’enfortiment de la xarxa comunitària són claus per millorar la qualitat de vida de la gent gran.

Col·laborem?

Si penses que la tasca de la Fundació Aroa pot contribuir a la missió de la teva organització o institució, posa’t en contacte amb nosaltres!

En el marc nostra feina de transformació, des d’Aroa oferim diversos serveis que poden ser d’utilitat per a administracions públiques, centres educatius, serveis d’atenció a les persones, empreses, entitats, etc. Dinamitzem tallers i impartim xerrades especialitzades sobre qüestions com la salut emocional, el creixement personal, l’autocura, l’educació emocional, la promoció de la igualtat o la prevenció de les violències masclistes, entre altres.

Vols saber qui ha confiat ja en nosaltres?

També impartim formació en cicles de formació professional i graus universitaris, ja que entenem la formació i capacitació professional com a elements clau per a la salut col·lectiva. En aquest sentit, confiem que la incorporació d’una mirada holística i feminista, centrada en la persona i el cicle vital, tindrà un fort impacte en els sistemes i models d’atenció i prevenció.

Vols fer una mirada general als productes i serveis que oferim? Consulta els nostres catàlegs!

Per últim, acollim estudiants en pràctiques, tant a nivell d’atenció directa com de gestió de projectes d’acció social, segons les seves necessitats específiques de pràcticum. Dissenyem, en cada cas, un projecte formatiu individualitzat.