Termes i Condicions per donació i compra de productes solidaris en línia

OBJECTE I ACCEPTACIÓ

Aquestes condicions generals regulen la realització de donatius i l’adquisició dels productes solidaris oferts en el lloc web www.fundacioaroa.org, de què és titular Fundació Aroa (en endavant, AROA).

Les donacions i les compres de productes solidaris són realitzades en plena llibertat i de forma econòmica, amb el propòsit de donar suport a les accions socials i sense ànim de lucre que realitza la Fundació Aroa.

La realització d’un donatiu o l’adquisició de qualsevol dels productes solidaris comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les condicions particulars que poguessin ser d’aplicació en realitzar determinats donatius o adquirir determinats productes.

Aquestes condicions generals es poden ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir amb atenció el contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels serveis oferts.

 

1.- IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ

AROA en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

  • La seva denominació social és: FUNDACIÓ AROA.
  • El seu CIF és: G63239115.
  • El seu domicili social és a: Carrer Diputació n , 466, 2n 4a, 080 13, Barcelona.
  • Inscrita en el Registre d’Entitats Jurídiques de l Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya núm.1881 .
  • Fundació Aroa és una entitat acollida a la Llei 49/2002 de 23 de desembre de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius, i que té reconeguts els beneficis fiscals que estableix aquesta llei.

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Tel: 669.057.540

Correu electrònic: aroa@fundacioaroa.org

Totes les notificacions i comunicacions entre la persona usuària i AROA es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

2.- CONDICIONS D’ÚS

El simple fet d’accedir a el Lloc web, implica que la persona donant o compradora solidària (en endavant, persona donant), està acceptant expressament els termes i condicions que aquí es descriuen.

La Fundació Aroa, es reserva el dret de modificar el contingut de la pàgina web en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís.

La persona donant garanteix a AROA que, és legalment capaç de realitzar l’acte jurídic en qüestió, que és la propietària del mitjà de pagament amb el qual es realitza la donació o compra solidària i que els diners a donar prové únicament de fonts lícites i de cap manera de fonts il·lícites.

La persona donant autoritza AROA a carregar, mitjançant la modalitat indicada (pagament amb targeta, Bizum Paypal o compte bancari) el valor corresponent indicat en el formulari de Donatius de la pàgina web.

La persona donant es coneixedora que les violacions de seguretat als sistemes de còmput i / o xarxes estan prohibides, i pot generar delictes o incórrer en responsabilitat civil.

 

3.- DONACIONS

Un cop dins de la pàgina web , i per accedir a la realització d’una donació, en qualsevol de les seves modalitats, inclosa l’adquisició de productes solidaris, la persona usuària haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de donació o compra solidària, el que suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en www.fundacioaroa.org

 

3.1.- Procés de donacions

Per realitzar qualsevol donació o compra solidària en www.fundacioaroa.org, cal que el client sigui major d’edat.

Els passos a seguir per fer la donació són:

1) Fer clic a “Col·labora” – ” Donacions ” – “Fes una donació”

2) Introduir l’import.

3) Introduir les dades personals

4) Seleccionar on vol que destinem la donació

5) Seleccionar forma de pagament.

6) Introduir les dades per al certificat de donació.

7) Acceptar les condicions.

8) Fer la donació.

9) Confirmació de donació.

10) Recepció via correu electrònic de confirmació.

11) El certificat de donació es rebrà anualment en el període que estableix el calendari fiscal vigent. A aquest efecte, la persona donant consent que aquest certificat se li remeti en format electrònic. Podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment electrònicament per rebre el certificat en paper. Per a qualsevol consulta pot dirigir-se a: donatius@fundacioaroa.org

AROA és una entitat acollida a la Llei49 / 2002 de 23 de desembre de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius, i que té reconeguts els beneficis fiscals que estableix l’esmentada llei. Que d’acord amb la normativa, totes les dades de la donació es declaren a l’Agència Tributària

Els passos a seguir per realitzar la compra de productes solidaris són:

1) Fer clic al producte solidari que es desitja adquirir

2) Seleccionar forma de pagament.

3) Introduir les dades personals i de pagament

4) Acceptar les condicions.

5) Fer el pagament

6) Confirmació de compra.

7) Descàrrega de la compra (només per a productes en aquest format)

8) Recepció via correu electrònic de confirmació on també es pot accedir de nou a la descàrrega del producte.

9) Per aquells productes en format físic es rebrà un correu electrònic sol·licitant les dades per a l’enviament, al més aviat possible ja que no serà un procés automatitzat.

10) El temps de lliurament queda subjecte a la disponibilitat de el servei de lliurament podent ser d’un mínim de 3 setmanes a un màxim de 3 mesos des de la realització de la compra.

Així mateix és recomanable en tots dos casos que la persona donant imprimeixi i / o guardi una còpia en suport durador de les condicions de donació i / o venda al realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per AROA per correu electrònic.

 

3.2.- formes de pagament

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

  • Targeta de crèdit o dèbit
  • Bizum

3) PayPal: en aquest cas s’autoritzarà el pagament, però no s’efectuarà la retirada de l’import fins que PayPal verifiqui que és correcte. Per a això, serà imprescindible comptar amb compte de PayPal.

4) Ingrès o transferència bancària: ÉS febrer 2100 0807 7902 0106 0115

 

4.- ATENCIÓ A LA PERSONA DONANT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant AROA la persona donant ha de dirigir-se al departament de donacions.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i d’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió Europea facilita a tots i es les persones consumidores una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

5.- POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

La política de devolucions s’estableix en la modalitat de compra solidària. Segons estableix la normativa,  la persona usuària té dret a desistir del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, llevat de les previstes en l’art. 107.2 i 108 de l’RD1 / 2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

En cas que la persona donant requereixi la cancel·lació de l’operació i l’eliminació de l’import a favor de la Fundació Aroa, aquesta ha de ser tractada directament amb l’emissora del pagament (targeta de crèdit i / o dèbit, Bizum o Paypal ) per tant la Fundació Aroa s’allibera de qualsevol reclamació o responsabilitat relacionada amb aquesta la cancel·lació.

 

5.1.- Productes solidaris

La persona usuària disposarà d’un termini màxim de 14 dies naturals des del dia de la recepció de el bé o producte sol·licitat per informar AROA , mitjançant correu electrònic a aroa@fundacioaroa.org, sobre el seu desig de desistir del contracte.

El desistiment implica que, AROA procedirà a la devolució de l’import ja abonat per la persona usuària en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment elegit per la persona usuària per al seu abonament.

 

5.2.- Donatius

Els donatius puntuals no són objecte de devolució . En cas que la persona donant requereixi de cancel·lació de l’operació per error en la introducció de dades, si l’operació ha finalitzat amb confirmació de l’emissora del pagament, aquesta ha de ser tractada directament amb l’emissora del pagament (targeta de crèdit i / o dèbit, Bizum o Paypal ) per tant la Fundació Aroa s’allibera de qualsevol reclamació o responsabilitat relacionada amb aquesta la cancel·lació.

En cas de donatius de pagament recurrent, en modalitat de pagament mensual o trimestral, la persona donant tindrà dret a cancel·lar aquesta aportació recurrent en qualsevol moment, tenint efecte, en el pròxim cobrament a partir de la data de cancel·lació. Aquesta cancel·lació s’ha de comunicar mitjançant correu electrònic a donatius@fundacioaroa.org .

Tots dos extrems queden subjectes al fet que no s’hagi procedit a la declaració a l’Agència Tributària dels donatius realitzats, en aquest cas, ja no seria possible la cancel·lació fins al primer pagament del proper període fiscal

 

6.- TRACTAMENT DE DADES

En el curs de l’ús que la persona donant faci de la pàgina web i / o dels serveis posats a la seva disposició a través del pàgina web, se li pot demanar que proporcioni dades personals.

Les polítiques d’ús i recollida d’informació de AROA s’estableixen en la Política de privacitat disponible a https://fundacioaroa.org/politica-de-privacitat/ i en la qual s’estableix que tota informació recollida serà tractada amb absoluta confidencialitat i no es proporcionarà per a fins comercials conforme les disposicions legals aplicables. Així mateix, la persona donant es reconeix i accepta ser l’única responsable de l’exactitud de el contingut de la informació i dades proporcionades .

En relació a les dades financeres, en el moment de la transacció, les dades de les targetes de crèdits i / o dèbit de la persona donant són xifrats de forma segura per mitjà de la plataforma externa Redsys que compta amb les regulacions de seguretat estàndard requerides per a la operativitat i resguard segur de la informació financera.

 

7.- LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.