Voluntariat
El motor de la transformació

Si vols generar canvis socials i sumar el teu temps i les teves capacitats a la tasca d’Aroa, et recomanem que et sumis al nostre equip de voluntàries i voluntaris. El voluntariat és un dels pilars fonamentals d’Aroa: més enllà del suport a determinades activitats o projectes, s’entén com un mecanisme de participació social per a la reducció de les desigualtats i la transformació col·lectiva.

A la Fundació Aroa comptem amb un Pla de Voluntariat que permet oferir experiències positives i enriquidores, i que inclou acompanyament, formació, certificació del voluntariat, un retorn i una valoració personalitzades, i una assegurança per cobrir els riscos derivats de l’activitat.

El voluntariat es pot realitzar tant en modalitat presencial (es demana una dedicació mínima de dues hores setmanals) com virtual (amb tasques puntuals en línia o a distància). La participació també pot ser continuada (suport habitual en un projecte) o puntual (suport a esdeveniments o activitats especials). Es pot col·laborar en tasques de suport logístic (per exemple, en la realització d’activitats o esdeveniments, amb manualitats, amb atenció telefònica, etc.) i, també, en tasques que requereixen una qualificació professional. Per a aquestes últimes, Aroa necessita especialistes en salut, educació social, atenció social, administració, comunicació i disseny, captació de fons o avaluació de projectes, entre altres.

Si et vols incorporar al nostre equip de voluntariat, o necessites més informació, posa’t en contacte amb nosaltres.

El motor de la transformació
Voluntariat