Què fem
Sensibilització i atenció a la infància i l’adolescència

El ple desenvolupament de la infància i el seu dret a una vida digna present i futura és un dels pilars fonamentals del treball de la Fundació Aroa. En aquest sentit, impulsem projectes d’educació emocional, coeducació i prevenció de la violència, així com projectes que donen resposta a les necessitats psicosocials de les nenes i els nens en situacions de violència o d’altres situacions de vulnerabilitat.

Sensibilització i atenció a la infància i l’adolescència
ELS NOSTRES PROJECTES
Damara
Acompanyament d’infants i adolescents en situacions de patiment i dificultat.

Damara busca oferir acollida i recolzament a nenes, nens, noies i nois d’entre 6 i 17 anys. Es tracta d’un servei especialitzat per a infants i adolescents que han passat per experiències, que afecten greument el seu desenvolupament, com l’abús escolar o les violències masclistes. El projecte combina el treball individual, grupal i amb l’entorn (familiar, escolar, etc.).

Damara
Altaveus per la igualtat
Prevenció de les violències masclistes.

És un projecte educatiu d’Aprenentatge i Servei que estimula la reflexió sobre les desigualtats de gènere. Promou la prevenció de les violències masclistes en l’adolescència i impulsa la sensibilització ciutadana, a partir de campanyes creades pels i les adolescents que hi participen.

Altaveus per la igualtat
#TICsenseRISC
Sensibilització per a l’ús responsable de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

És una iniciativa de sensibilització i prevenció que es desenvolupa tant de manera presencial, als centres educatius, com en línia, a través d’una pàgina web. Té com a objectiu promoure un ús responsable de les TIC, donant a conèixer els riscos per a la salut de la sobreexposició, i prevenir el ciberabús, amb una mirada específica a les violències masclistes. Ofereix recursos pràctics per a la infància i l’adolescència i el seu entorn de proximitat (escola i família).

#TICsenseRISC
Fes-ho per mi
Lluita contra el sexisme i les violències masclistes.

És un projecte que posa a disposició d’entitats, centres educatius i serveis públics un conjunt de recursos per combatre les violències masclistes. Inclou tallers vivencials de sensibilització i prevenció per a adolescents, on es promou l’autoestima i l’empoderament de les persones com a elements fonamentals per establir relacions saludables i no abusives.

Fes-ho per mi
Marae
Educació emocional i educació pel desenvolupament.

En el marc d’aquest projecte es realitzen un conjunt d’accions educatives en centres de primària i secundària. El seu objectiu és promoure l’aprenentatge emocional i social perquè la infància i l’adolescència puguin desenvolupar-se plenament, amb eines d’autoconeixement que enforteixen les habilitats personals i socials per la vida.

La metodologia i eines que s’utilitzen s’han identificat en el projecte de recerca Wankja. Permeten treballar de manera cooperativa i reflexionar al voltant de qüestions com la diversitat, la pau, el vincle amb la natura o la ciutadania activa.

Marae
CAN-MDS II
Millora del seguiment de casos de maltractament infantil.

Actualment estem participant, com a entitat coordinadora a Catalunya, al projecte europeu CAN-MDS II, que vol mesurar l’impacte del maltractament infantil a partir d’una metodologia comuna en tots els països participants i en els diferents sectors, serveis i especialitats professionals.

Aquest projecte de recerca, on participen governs i universitats de 8 països europeus, facilitarà la implementació d’un sistema comú de registre i seguiment de casos per tal de donar suport als serveis a partir de la cooperació multisectorial i multidisciplinària.

CAN-MDS II