Treballant pels drets de les dones a la UE

El dilluns 1 de febrer es va celebrar la trobada anual de la Plataforma dels Drets Fonamentals (FRP), que pertany a l’Agència Europea dels Drets Fomamentals (FRA), on vam tenir l’oportunitat de dinamitzar el grup de treball dels drets de les dones.

Les companyes Neus Pociello Cayuela i Saskia Pelzer, conjuntament amb la International Planned Parenthood Federation (IPPF) Europe, van moderar la sessió i van presentar els reptes i les bones pràctiques existents en els drets de les dones en temps de COVID-19.

Per tal d’avançar en aquest àmbit vam defensar que:

  • Cal garantir el desplegament dels fons europeus amb perspectiva de gènere
  • Cal donar suport a la creació i desenvolupament de xarxes amb entitats de base locals i europees per tal intercanviar bones pràctiques i incidir a nivell polític de manera conjunta
  • Cal llençar més campanyes de sensibilització sobre les violències masclistes, com per exemple la nostra campanya #MaiÉsMassaTard per combatre les violències masclistes vers les dones grans

Al final de la trobada, vam aportar les recomanacions del grup al plenari davant de les responsables polítiques europees Helena Dalli, Comisària Europea d’Igualtat, Mary Lawlords, Relatora Especial de les Nacions Unides sobre les Defensores dels Drets Humans, i Michael O’Flaherty, Director de l’Agència Europea dels Drets Fonamentals (FRA).

Entre les recomanacions que vam proposar per superar els reptes existents, vam demanar que la Unió Europea urgentment ratifiqui la Convenció d’Istanbul així com també la Directiva Europea per combatre les violències masclistes.

A més d’aquesta trobada, des de la Fundació Aroa, diem la nostra regularment als processos participatius d’entitats europees, com ara la FRA, per poder lluitar i incidir també a nivell europeu sobre els drets humans de les dones.

Darrerament, hem participat a consultes públiques com la de la definició de les prioritats del marc de treball 2023-2027 de la FRA així com també a la del desenvolupament d’un nou marc europeu en la lluita contra les violències masclistes, llençada per la Comissió Europea. En aquest document, podeu llegir les propostes concretes que hem fet en aquesta consulta de la Comissió Europea.

Sense comentaris

Envieu un comentari