Signa aquesta carta per recolzar els drets de les dones, nenes i nens a Grècia!

Ens agradaria cridar la vostra atenció sobre una situació molt urgent a Grècia: és un moment molt crucial perquè els drets de les dones i els nens i les nenes que pateixen violència domèstica siguin vulnerats per un nou projecte de llei que està a punt de convertir-se en una llei a Grècia.

Aquest projecte de llei viola no només el Conveni d’Istanbul (almenys els articles 31, 45, 48, 26 i 56), sinó també la Directiva 2012/29 / UE sobre els drets de les víctimes i la Convenció de l’ONU sobre els drets dels infants: si es converteix en una llei, les mares i els nens i nenes maltractades no tindran sortida d’abús.

El projecte de llei està sent severament criticat per la Societat Jurídica Grega tant per la seva qualitat legal com per la violació dels drets humans. També està sent rebutjat per totes les organitzacions de dones, així com per les ONG que donen suport a les dones maltractades a Grècia; totes demanen la seva retirada, inclosa la majoria dels partits d’oposició del Parlament grec, però el Govern grec ignora les nostres veus i sembla absolutament decidit a votar-la.

Necessitem urgentment la vostra ajuda per pressionar el primer ministre grec perquè retiri aquest projecte de llei a través de la signatura d’aquesta carta abans del 9 de maig 2021: https://forms.gle/Dw56PVmQVwQWtJkB8

Podeu trobar la seva traducció al català aquí sota:

Crida a retirar el projecte de llei de custòdia compartida obligatòria per a TOTS i TOTES els nens i nenes a Grècia

A l’atención del Sr. Kyriakos Mitsotakis, Primer Ministre de Grecia 

Sr. Mitsotakis,

Les organitzacions signants, hem tingut coneixement de l’alarmant contingut del projecte de llei grec titulat “Reformes relatives a les relacions paterno-filials i altres qüestions de dret de família” que el ministre de Justícia grec ha sotmès a consulta pública i pretén proposar per a la seva votació al Parlament grec.

Les seves disposicions violen flagrantment els instruments internacionals jurídicament vinculants relatius als drets humans de totes les víctimes de la violència domèstica (nenes i nens i mares principalment) a la seguretat i la protecció, i en concret:

– Conveni d’Istanbul, (Ley 4531/2018)

– Directiva 2012/29/UE sobre els drets de les víctimes (Ley 4478/2017)

– Convenció de l’ONU sobre els Drets de l’Infant (Ley 2101/1992)

Les nenes i els nens estan enfocats des de la perspectiva d’una societat profundament patriarcal, com a receptors passius de l’exercici dels drets parentals, no com a titulars de drets; és a dir, el projecte de llei és indiferent a l’:

– interès superior, que no s’avalua per a cada nen / nena individualment, sinó que es considera exclusivament la presència de dos pares en la seva vida per a TOTS i TOTES els nens / les nenes; imposa la “custòdia parental conjunta i exercida de forma equitativa” com a norma per a TOTS/TOTES els nens / les nenes amb pares separats

la voluntat i opinió: encara que introdueix un munt d’actuacions extrajudicials obligatòries (contractes privats, mediacions) abans, durant i després de l’opinió, no es preveu que se sol·liciti l’opinió el menor en cap, excepte si el cas arriba als tribunals; però fins i tot en aquesta ocasió la motivació és instruir el jutge perquè no la tingui en compte sense que el tribunal valori que “la seva opinió no és fruit d’un procés dirigit o suggestiu”.

Les víctimes de la violència domèstica (els nens / les nenes i el progenitor no agressor, sobretot les mares) es veuen exposades pel projecte de llei a un perill més gran de què ja tenien:

– la regla de la “custòdia parental compartida i exercida per igual” obliga el nen / a la nena a estar en contacte físic amb el progenitor amb el qual no resideix, “durant al menys 1/3 del temps total de comunicació, llevat que aquest progenitor sol·liciti un temps menor “; la negativa de l’infant es considera alienació parental per part de l’altre progenitor, castigada amb la retirada de la custòdia

– per aplicar la norma esmentada, els pares estan obligats a múltiples contactes directes i conciliacions, mentre que, per modificar-la, es recomanen o obliguen a múltiples mediacions (abans, durant i després de l’judici), en què les sessions de presència simultània de les dues parts és l’única opció; no hi ha excepció per a les víctimes-perpetradors de violència domèstica

– la pàtria potestat del progenitor-perpetrador i el seu contacte amb el nen / la nena només pot restringir-o cessar després d’una condemna irrevocable per delictes de violència domèstica o delictes contra la llibertat sexual o delictes d’explotació econòmica de la vida sexual; a la realitat dels tribunals grecs, això vol dir que TOTS els perpetradors tenen accés il·limitat a les seves víctimes durant més de 10 anys.

Sabent que a Grècia:

– la majoria de les dones maltractades que tenen fills o filles amb els seus maltractadors, no recorren als tribunals penals per la violència domèstica que estan patint; en canvi, intenten escapar de la llar abusiva a través de les decisions dels tribunals civils, per obtenir ordres de restricció / protecció contra l’agressor i per regular la situació de la custòdia dels fills / les filles i el contacte amb l’altre pare, la manutenció dels fills / les filles, etc.

– la mediació és obligatòria per a tots els casos relatius a la custòdia dels pares i el contacte amb els fills / les filles perquè el cas arribi al tribunal civil (Llei 4640/2019, art. 6) i la mediació penal es recomana encaridament per als delictes menors de violència domèstica (Llei 3500/2006)

– no hi ha un sistema de protecció de la Infància diferenciat, ni un procés de denúncia obligatòria del maltractament / abandonament de menors, ni un procés de contacte parental supervisat

– la protecció proporcionada a les víctimes de la violència domèstica és inadequada, ja que la majoria de les disposicions relacionades de l’Conveni d’Istanbul (art. 51-53) i de la Directiva 2012/29 / UE (art. 19, 20 i 22 -24) segueixen sent inactives: l’avaluació i la gestió de el risc són inexistents, les ordres d’allunyament d’emergència no poden executar-se, mentre que els incompliments de les ordres d’allunyament / protecció no es supervisen ni es castiguen

Expressem la nostra gran preocupació perquè aquesta Llei debilitarà encara més la inadequada protecció que actualment es brinda a les víctimes de la violència domèstica (mares i fills i filles) perquè les exposarà a un risc més gran de què ja corren i dificultarà enormement el seu accés a la Justícia (civil i penal) per demanar protecció.

Confiem que comparteixi la nostra gran preocupació per tots i totes els nens i nenes i dones que es veuran afectades i afectats en el cas que aquest projecte de llei es converteixi en una llei grega i que, a l’igual que nosaltres, prioritzi la seguretat i el benestar de tots els nens i mares que pateixen violència domèstica.

Li demanem que retiri aquest projecte de llei i obligui el ministre de Justícia a iniciar una consulta oberta i substantiva amb TOTS els organismes competents, incloses les ONG i les organitzacions de dones.

2 Comentaris
  • Elvira Méndez Méndez
    Publicat 20:53h, 05 maig Respon

    En un país membre de la UE cal complir les regles bàsiques de l’Estat de Dret i el Dret internacional relatiu a la Convenció Internacional de Drets dels Infants i la Convenció Internacional contra totes les formes de discriminació envers les Y.

  • Rosa Maria Garriga i Llorente
    Publicat 09:34h, 06 maig Respon

    S,han de preservar els drets de les dones. No poden retrocedir.

Envieu un comentari